Volyňští Češi
Malínský Josef, Josef

U československých legií Malinský sloužil do roku 1920 a dosáhl hodnosti kapitána. Našel si práci v českém pivovaru Zeman v Lucku. Získal si důvěru majitele, oženil se s jednou z jeho dcer a stal se správcem celého podniku. 

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 27. 1. 1892
Místo narození Synčany, Chrudim
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Luck, Luck
Národnost česká
Odveden
2. 04. 1944, Rovno (e)
Hodnost
vojín (První hodnost v legiích)
kapitán (Poslední hodnost v legiích)
Armády Čs. legie v Rusku