Volyňští Češi
Hrdličková Anna, Maksová

Datum narození 10. 04. 1898
Místo narození Teremno, Luck
Rodinní příslušníci