Volyňští Češi
Hrdličková Anna, Josef, Maksová

Datum narození 10. 04. 1898
Místo narození Teremno, Luck
Rodinní příslušníci
Úmrtí 16.11.1986