Volyňští Češi
Lipertová Kristýna, Procházková

Datum narození 01. 01. 1870
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Libina, Československo (repatriace)
Vážený občan Podlisky, Rovno
Úmrtí 1953, Hřbitov Horní Libina