Volyňští Češi
Tenglerová Marie, Josef, Haltuchová

Datum narození 10. 05. 1893
Místo narození Moldava I, Dubno
Rodinní příslušníci