Volyňští Češi
? Anna, František, Tenglerová

Datum narození * 1. 1. 9999
Rodinní příslušníci