Volyňští Češi
Dolečková Anna, Pallová

Datum narození 01. 05. 1913
Místo narození Moldava I, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Chomout, Dubno