Volyňští Češi
Hlaváčková Anna, Šavlová

Datum narození 15. 11. 1905
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno