Volyňští Češi
? Antonie, Tamchynová

Datum narození 12. 02. 1896
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malovaná, Dubno