Volyňští Češi
? Antonie, Tamchynová

Datum narození * 12. 2. 1896
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malovaná, Dubno