Volyňští Češi
Hálková Anna, Schovánková

Datum narození 29. 06. 1897
Rodinní příslušníci
Vážený občan Hubín Č., Luck