Volyňští Češi
Kudrnová Libuše, Tkačuková

Datum narození 10. 08. 1922
Místo narození Ulbárov, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dvorec, Luck Rovno, Rovno