Volyňští Češi
Šafářová Františka, Koutová

Datum narození * 1. 1. 1889
Rodinní příslušníci
Děti: Kout Josef
Vážený občan Dorohostaje Velké, Dubno