Volyňští Češi
Vokráčka Alois

Datum narození * 15. 7. 1895
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Soběnice (Liběšice), Československo (repatriace)
Vážený občan Lipiny, Luck