Volyňští Češi
Šavel Jan, Vavřinec

Datum narození 02. 06. 1867
Místo narození Prádlo, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Dorohostaje Velké, Dubno