Volyňští Češi
Šavel Jan, Vavřinec

Datum narození * 2. 6. 1867
Místo narození Prádlo, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Dorohostaje Velké, Dubno