Volyňští Češi
Hrušková Marie, Šavlová

Datum narození 01. 01. 1901
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci