Volyňští Češi
Gluzová Věra, Vaníková

Oblíbená švadlena v Dorohostajích.

Datum narození 09. 03. 1904
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Blov, Československo (repatriace)
Vážený občan Bojarka, Dubno