Volyňští Češi
Horová Viktorie, Ponikelská

Datum narození 30. 05. 1902
Rodinní příslušníci
Vážený občan Máslenka, Dubno
Úmrtí 7.10.1979, hřbitov Žatec