Volyňští Češi
Fotová Emilie, Srbecká

Datum narození 01. 01. 1884
Rodinní příslušníci
Vážený občan Bojarka, Dubno
Úmrtí 1927