Volyňští Češi
Beštová Libuše, Mulková

Datum narození 20. 07. 1927
Místo narození Chrenyky, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno