Volyňští Češi
Četveriková Antonie, Vojtěch (Bonifác), Škanderová

Manžel: Viktor Škandera

Datum narození 17. 10. 1914
Rodinní příslušníci
Vážený občan Straklov Č., Dubno