Volyňští Češi
? Marie, Mlejnková

Datum narození 27. 07. 1868
Úmrtí 02.09.1951, hřbitov Holedeček