Volyňští Češi
Bočková Marie, Krušinová

Datum narození 01. 01. 9999
Rodinní příslušníci