Volyňští Češi
Hybrant Josef

Datum narození 02. 11. 1890
Rodinní příslušníci