Volyňští Češi
Dvořák Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 01. 05. 1913
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Strachotín, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden 15. 06. 1944 ČSVJ/NT, 19. 06. 1944 (PR 128/44), Kaměněc Podolskij