Volyňští Češi
Marková Josefa, Josef, Rážová

V matrice Brno má psáno narození 07.08.1878 neznámo kde a rodiče Josef a Anna Marek.

Skutečně byla starší.

Datum narození 24. 08. 1869
Místo narození Čermná nad Orlicí, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Chotěbudice, Československo (repatriace)
Místo usídlení Antonovka, Ostroh
Vážený občan Dlouhé Pole, Dubno
Úmrtí 28.11.1954, Chotěbudice