Volyňští Češi
Fialová Miroslava, Vladimír, Riedlová

Datum narození 12. 01. 1935
Rodinní příslušníci