Volyňští Češi
Pallová Marie, Josef, Šimsová

Datum narození 01. 01. 1908
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Palla Josef, Josef
Úmrtí 2005