Volyňští Češi
Hloušková Anna, František, Voleská

Sňatek 12.11. 1885 Antonovka

Datum narození * 1. 1. 1867
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Antonovka, Ostroh