Volyňští Češi
Rébl Vladimír, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 28. 7. 1923
Místo narození Lipjany, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden
11. 03. 1944, Rovno (e)
Hodnost
vojín (e)