Volyňští Češi
Andrlová Marie, Karel, Jančová

Ovdověla roku 1930.

Datum narození * 10. 8. 1889
Místo narození Jadvinin, Ostroh
Rodinní příslušníci
Vážený občan Antonovka, Ostroh