Volyňští Češi
Rousová Antonie, Chmelíková

Rodinní příslušníci
Vážený občan Semiduby, Dubno