Volyňští Češi
Hloušek Josef, Franc

16. 04. 1894 přestoupily na pravoslaví děti France Hlouška, rolníka, Čecha obce Zálesí:

Josef (11 let), Marie (9 let), Antonína (Blažena, 8 let).

25. 01. 1912 rolník, Čech obce Zálesí Josef Hloušek (28 let), syn Cypriana, pravoslavné víry,

první sňatek, uzavřel sňatek s rolnicí, Češkou obce Hulče Naděždou Zajícovou (20 let), dcerou Antona, pravoslavné víry, první sňatek.

Datum narození 01. 01. 1883
Místo narození Zálesí, Ostroh
Rodinní příslušníci
Úmrtí 22.1.1926, Zálesí, souchotiny