Volyňští Češi
Hloušek Vladimír

02. 07. 1897 propuštěný do zálohy rolník, Čech obce Zálesí Vladimír Hloušek (26 let), syn

Josefa, pravoslavné víry, první sňatek, uzavřel sňatek s rolnicí, Češkou městečka Mizoče Anastasií Polákovou (16 let), dcerou Vojtěcha, katolické víry, první sňatek.

Datum narození 01. 01. 1871
Místo narození Zálesí, Ostroh
Rodinní příslušníci