Volyňští Češi
Policová Emilie, Josef, Hloušková

29. 01. 1906 rolník, Čech obce Zálesí Vladimír Hloušek (24 let), syn Josefa, pravoslavné víry,

první sňatek, uzavřel sňatek s rolnicí, Češkou téže obce Emilií Policovou (19 let), dcerou Josefa, pravoslavné víry, první sňatek.

Datum narození 01. 01. 1885
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zálesí, Ostroh
Úmrtí 3.3.1929, Zálesí, zápal mozku