Volyňští Češi
Fidranský Vincent, Jan

Datum narození 01. 01. 9999
Místo narození Dolní Černůtky, Jeřice, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Dorohostaje Velké, Dubno
Místo původu v Čechách Dolní Černůtky, Hořice