Volyňští Češi
Hloušková Anna, Chmelíková

14. 07. 1919 rolník, Čech obce Semiduby Vladimír Chmelík (23 let), syn Václava, pravoslavné víry, první sňatek, uzavřel sňatek s rolnicí, Češkou obce Zálesí Annou Hlouškovou (20 let), dcerou Josefa, pravoslavné víry, první sňatek.

Datum narození 01. 01. 1899
Místo narození Zálesí, Ostroh
Rodinní příslušníci
Vážený občan Semiduby, Dubno