Volyňští Češi
Svítková Marie, Cilcová

Datum narození 01. 01. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huleč, Ostroh