Volyňští Češi
Antčaková Ludmila, Josefa, Valentin, Králíčková

  1. 10. 1908 přestoupila na pravoslaví rolnice, Češka obce Zálesí Ludmila (Josefa) Antčaková

(22 let), dcera Valentina.

Rodinní příslušníci
Vážený občan Zálesí, Ostroh