Volyňští Češi
Gdánová Franciska, Václav, Váchová

Rodinní příslušníci
Vážený občan Mizoč, Dubno