Volyňští Češi
Hakenová Anna, Jan, Hyblerová

Datum narození 07. 12. 1898
Místo narození Novosilky, Rovno
Rodinní příslušníci
Rodiče: Haken Jan, Jan
Úmrtí 1980