Volyňští Češi
Bělohoubková Františka, Kuchyňková

V roce 1947 přesídlila jako vdova s dětmi do ČSR, kde zemřela ve věku 83 let.

Rodinní příslušníci