Volyňští Češi
Rošlapil Jozef, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 28. 3. 1905
Místo narození Janovka Č., Rovno
Odveden
25. 03. 1944, Jefremov (e)
Hodnost
vojín (e)