Volyňští Češi
Blížil Emanuel, Josef

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Baraševka, Žitomír