Volyňští Češi
Ficková Anna, František, Čechová

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Marjatin, Ovruč
Místo původu v Čechách Nemotice, Hodonín