Volyňští Češi
Šafářová Marie, František, Mistrová, Tomášková

Poté, co zemřela její sestra, se provdala za svého švagra Tomáška.

Datum narození * 20. 6. 1866
Místo narození Řisuty, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Noviny Č., Dubno
Vážený občan Dorohostaje Velké, Dubno