Volyňští Češi
Suchopár Augustýn, Jan

Místo narození Prádlo, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Noviny Č., Dubno
Místo původu v Čechách Prádlo, Nepomuk