Volyňští Češi
Hejral Vladislav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 02. 06. 1925
Místo narození Budky Hubinské, Luck
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Hejral Josef
Národnost česká
Odveden 28. 04. 1944, Rovno
Úmrtí 15.09.1944, Karpaty