Volyňští Češi
Čiperová Františka, Vokráčková

Datum narození 01. 01. 1874
Rodinní příslušníci