Volyňští Češi
Čechová Anna, Jan, Dostálová

dle matriky : 

  1. 11. 1914 zemřela Anna (31 let), dcera Jana, manželka rolníka, Čecha obce Zálesí Filippa

Dostála, syna Filippa, příčina úmrtí – souchotiny.

Rodinní příslušníci
Vážený občan Zálesí, Ostroh
Úmrtí 9.11.1905, Zálesí, vodnatelnost