Volyňští Češi
Dědková Viktorie, Jan, Dostálová

vdova, Ploska

Rodinní příslušníci
Vážený občan Ploska (Dubno), Dubno