Volyňští Češi
? Marie, Vegrichtová

Datum narození * 1. 8. 1902
Rodinní příslušníci
Úmrtí † 24. 12. 1976