Volyňští Češi
? Marie, Vegrichtová

Datum narození 01. 08. 1902
Rodinní příslušníci
Úmrtí 24.12.1976